top of page

Ny-Stallen

"Nystallen" ble bygd i 2016 og inneholder 7 bokser. Den er fremdeles under konstruksjon, og skal få bl.a. et utstyrsrom.

- Boksstørrelser på 3x3,5 og 3,5x3,5 
- Haybar i alle boksene som stimulerer til en naturlig spisestilling uten rot i boksen
- Oppvarmede drikkekar

Pris oppstalling per måned 3500 kr
Det inkluderer boks, utslipp og innslipp alle dager, grovfor og 3 trillebårer spon i uka.

Pris helpensjon per måned 5000 kr
Det inkluderer boks, utslipp og innslipp alle dager, grovfor og 3 trillebårer spon i uka og møkking.

Pris helpensjon og trening : Se egen side.


 

bottom of page