Ny-Stallen

"Nystallen" ble bygd i 2016 og inneholder 7 bokser. Den er fremdeles under konstruksjon, og skal få bl.a. et utstyrsrom.

- Boksstørrelser på 3x3,5 og 3,5x3,5 
- Haybar i alle boksene som stimulerer til en naturlig spisestilling uten rot i boksen
- Oppvarmede drikkekar